Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue07162024

Last update05:30:53 PM

Prvi korak ka čistijim rekama

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Izgradnja tunela „Višnjica“ privodi se kraju i radovi će biti gotovi do kraja godine. Ovaj tunel, dužine oko sedam kilometara, proteže se od Karaburme do Velikog Sela i najveća je deonica budućeg kolektora otpadnih voda - Interceptora „Ušće - Veliko Selo“. Kada se u potpunosti završi, Interceptor bi trebalo da prvo prikupi sve fekalne i atmosferske vode iz Centralnog sliva kanalizacije, na koji je prema procenama priključeno 1,15 miliona građana, a zatim da te vode prečisti, pa tek onda ispusti u reke.

Nepostojanje objekta kao što je Interceptor dovelo je do toga da u glavnom gradu postoji na desetine izliva neprečišćenih fekalnih i atmosferskih otpadnih voda u Savu i Dunav, bilo da se ulivaju direktno ili putem pritoka. Zato je Interceptor kapitalni objekat beogradske kanalizacije koji bi trebalo da za narednih 50 godina reši problem otpadnih voda, a tunel „Višnjica“ je prvi ozbiljni poduhvat u realizaciji ovog velikog projekta. 

U nekim delovima, zbog direktnog izlivanja kanalizacije, ove reke su opasne po zdravlje, pa je svaka upotreba od strane čoveka nepreporučljiva, a negde se neke vrste riba teško mogu naći, iako su pre nekoliko decenija tu bile u izobilju. 

- Topčiderska reka, kao i Čukarički rukavac, mesto uliva ove reke u Savu, i uliv Mirijevskog potoka u reku Dunav u rukavcu na Adi Huji jesu mesta sa najvećim stepenom zagađenja - rekli su nam u JVP „Beogradvode“. 

Da bi se uopšte razmišljalo o pretvaranju ovih rukavaca u eventualna beogradska kupališta, prvi uslov je upravo izgradnja ovakvog postrojenja. Interceptror bi, pre svega, trebalo da spreči dalje zagađivanje reka i da poveća iskoristivost vodenih i priobalnih površina na području Beograda, ali i da rastereti Savu, tako što će se deo otpadnih voda preusmeriti na Dunav. 

- Kanalizacioni izlivi u Savu kod Beogradskog sajma i Beogradskog pristaništa, kao i dunavski izlivi u Zemunu, Novom Beogradu, kod Pančevačkog mosta i Ade Huje, biće zatvoreni i otpadne vode će se usmeriti na buduće postrojenje u Velikom Selu. Posle prečišćavanja otpadnih voda, vode dobrog kvaliteta će se upuštati u Dunav - kažu u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. 

Još 2006, kada su obezbeđena sredstva i potpisan ugovor sa domaćim izvođačem „Hidrotehnika - Hidroenergetika“, najavljeno je da će radovi na tunelu biti završeni u naredne dve godine. Međutim, radovi su počeli 2009. godine, a planirani rok do decembra 2011. je probijen, pa se sada, konačno, može očekivati završetak radova. 

- Do sada je izgrađeno 6.100 metara tunela“Višnjica“ i on će biti završen do kraja ove godine, posle čega će uslediti ugradnja prateće opreme i oblaganje unutrašnjosti. U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima nastaviće se sa projektovanjem i izgradnjom svih deonica Interceptora, ukupne dužine 13 kilometara - rekli su iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, koja je i obezbedila novac za gradnju tunela. 

Osim fekalne i kišne kanalizacije u beogradske reke ulivaju se i industrijske otpadne vode, ali i otpadne vode sa poljoprivrednih zemljišta, često pune pesticida i drugih toksina. Poseban problem predstavlja i to što skoro četvrtina stanovništva Beograda nema kanalizaciju, pa i fekalne vode iz tih delova grada često svoj put završe u Dunavu ili Savi, pa je uporedo sa izgradnjom Interceptora, jedan od prioriteta i širenje kanalizacione mreže.


Izvor: www.danas.rs