Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue07162024

Last update05:30:53 PM

Najslabiji kvalitet vode u kanalima i rekama Vojvodine

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Najslabiji kvalitet u prethodnih 14 godina imale su vode iz kanala i reka na teritoriji Vojvodine, dok su vodotokovi sa teritorije Beograda koji se ulivaju u Savu, Dunav i Veliku Moravu u 2011. godini poboljšali kvalitet, pokazao je Izveštaj o stanju voda u Srbiji za prošlu godinu.

Kako se navodi u izveštaju koji je danas predstavljen predstavnicima skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine, analiza kvaliteta vode primenom opisnog indikatora "Srpski indeks kvaliteta voda" (SWQI) urađena je za slivna područja vodotokova Srbije, čime su obuhvaćene vode Vojvodine, odnosno vodotoci i kanali DTD na levoj obali Dunava i Dunav u području od Bezdana do Radujevca. 

Analiziran je i sliv reke Save, sa slivovima Drine i Kolubare, pritoke Djerdapskog jezera i sliv Velike Morave sa slivovima Južne i Zapadne Morave.

Analizom je obuhvaćen 19.701 uzorak, sa 145 mernih mesta za kontrolu kvaliteta površinskih voda, uzorkovanih u proseku jednom mesečno za period od 1998. do 2011. godine.


Kako se navodi u Izveštaju, najslabiji kvalitet u prethodnih 14 godina imaju vode kanala i reka Vojvodine, a u odnosu na ukupan broj uzoraka sa svih slivnih područja, u kategoriju "veoma loš" spada čak 83 odsto uzorka sa teritorije Vojvodine. 

Loše stanje kvaliteta vode na tom slivnom području dopunjuje i podatak da je 46 odsto ispitanih uzoraka u kategoriji "veoma loš" i "loš". 

Analiza srednjih vrednosti SWQI od 2002. do 2011. godine, pokazala je da najbolji kvalitet pokazuje reka Lim na mernom mestu Priboj. 

U Izveštaju, koji će biti sastavni deo Izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2011. godinu, navodi se i da je kao posledica visokog stepena neprečišćavanja otpadnih voda dospelih iz komunalnih i industrijskih kanalizacionih sistema, u vodotocima Srbije prisutan nedopustivo visok sadržaj prioritetnih hazardnih supstanci. 

Kada je reč o beogradskim vodama, u Izveštaju se navodi da su generalno vodotokovi sa teritorije Beograda koli se ulivaju u Savu, Dunav i Veliku Moravu tokom 2011. godine poboljšali kvalitet, jer je procentualno učešće uzoraka u kategoriji "veoma loš" smanjeno u odnosu na 2010. godinu. 

Takođe, Dunav i Sava, kao prijemnici tih voda su na teritoriji Beograda poboljšali kvalitet, jer je učešće uzoraka u kategoriji "veoma dobar" poraslo u odnosu na 2010. godinu. 

U Izveštaju, koji su članovi Odbora jednoglasno usvojili, između ostalog se navodi i da je 42 javno komunalna preduzeća uspešno dostavilo podatke o emisijama u vode, što iznosi 26,2 odsto od ukupnog broja JKP koja se nalaze u informacionom sistemu. 

Član Odbora Judita Popović je govoreći o kvalitetu vode u Vojvodini navela da su podaci zabrinjavajući, posebno ako se ima u vidu da se ta pokrajina naziva žitnicom Srbije i da se tom vodom zalivaju njive. 

Šef Odseka za indikatore i izveštavanje u Agenciji za zaštitu životne sredine i kreator SWQI Nebojša Veljković objasnio je da su vodotokovi u Vojvodini takvi zbog Bačkog kanala i da predstavlja jednu od najzagađenijih deonica u Evropi. 

Direktor Agencije Momčilo Živković naveo je da je monitoring voda 2011. godine rađen na 65 vodnih tokova - 33 izvorišta, 26 akumulacija i pet jezera.
Izvor: www.24sata.rs