Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07222024

Last update05:30:53 PM

Mutirana riba u obrenovačkim vodama

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Stručnjaci sa Biološkog fakultet i Instututa za biološka istraživanja “Siniša Stanković" došli su do saznanja da je kod ribe kalen u rekama Beljanica i Peštan došlo do promena na DNK molekulima.

Kalen važi za vrstu ribe koja se nastanjuje u čistim vodama i živi dokaz da je reka iz koje je izvađen zdrava sredina. Taj “zalogaj” ako se izlovi iz Peštana i Beljanice, reka kolubarskog sliva, verovatno bi zastao u grlu onome ko bi čuo da je klenu iz tih voda utvrđeno oštećenje DNK molekula.

Do tog saznanja došli su stručnjaci sa Biološkog fakultet i Instututa za biološka istraživanja “Siniša Stanković.”

Radna pretpostavka je da su uzrok tome otpadne vode sa pepelišta TE “Nikola Tesla”, iz kanalizacije i septičkih jama, kao i veštačko đubrivo sa obrenovačkih njiva, piše "Politika."

Studija koja se bavi ovim problemom još je u ranoj fazi, pa se ne može tvrditi kakve bi mogle biti posledice i da li će doći do trajne mutacije ove vrste ribe u Peštanu i Beljanici.

Da razloga za zabrinutost ima, potvrđuju jopš neka otkrića pomenuta u istoj studiji: promene na DNK molekulima detektovane su i kod školjki- kineske carice i vrste unio iz Save, Dunava, Tise i Velike Morave.

”Oštećenje se na uzorcima DNK vidi u obliku kmete, kruga sa repom. Razvijamo testove kako bismo obezbedili što više podataka za poređenje. Mnoštvo parametara je neophodno uzeti u obzir, i to sa sličnih i različitih lokaliteta, kao i onih koje bismo dobili eksperimentalnim istraživanjima u kontrolisanim uslovima”, kaže za “Politiku” dr Momir Paunović, hidrobilog sa Instituta “Siniša Stanković” dodajući da su ovakve genotoksikološke studije i u svetu još u povoju.

”Dobro je što i mi imamo opremu i metodologiju kojom možemo da detektujemo sve niže koncentracije zagađivača u vodama, ali potrebno je najmanje sedam, osam godina prikupljanja podataka I pomnih analiza da bismo iamli čvrste zaključke”, kaže dr Paunović.

”Tek onda bismo mogli da pouzdano kažemo kakve su posledice po ribe i školjke, kao I da na osnovu toga izvlačimo zaključke o uticaju tih zagađivača na ljude.


Po mišljenju dr Paunovića u slučaju Peštana i Beljanice oštećenja su pre nastala zbog organskih zagađivača i nutrijenata, odnosno veštačkog đubriva nego usled industrijskih otpadnih voda. 

Dok se bude čekao završetak istraživanja oštećenja DNK, ribolovci će verovatno razmišljati da li da proglase nazvanični lovostaj na obrenovačkog klena tokom tih sedam, osam godina, koliko će naučnicima još biti potrebno da prikupe sve podatke. Dr Paunović ipak ne veruje da je lovostaj nužan.


Izvor: www.mondo.rs