Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue07162024

Last update05:30:53 PM

Usvojen Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila koji treba da pojednostavi upis plovila, a koji će biti u nadležnosti lučkih kapetanija i Ministarstva za saobraćaj.

Liberalizovani su uslovi za upis brodova u domaće upisnike, u skladu sa zahtevima EU, kao i uslovi za fakultativni upis, uz poštovanje Medjunarodne konvencije o pravu mora.

Srbija ima oko 1.600 kilometara unutrašnjih vodnih puteva, a vodni saobraćaj čini sedam odsto ukupnog obima saobraćaja.

U domaći upisnik brodova unutrašnje plovidbe upisano je oko 900 plovila različite vrste i namene.

Privredna društva u delatnosti unutrašnjeg vodnog saobraćaja u Srbiji raspolažu sa oko 400 plovila u operativnoj upotrebi.

Plovila su u proseku stara oko 36 godina. U Srbiji je registrovano 50 brodarskih kompanija.

Godišnje pristane oko 500 putničkih brodova koji prevezu oko 100.000 putnika, a u Srbija ima 10 luka i pristaništa.

U oblasti vodnog saobraćaja zaposleno je oko 7.000 ljudi, a 5.000 državljana Srbije rade kao pomorci na brodovima koji plove pod stranim zastavama.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o zaštiti vazduha koje treba da omoguće usvajanje nacionalne strategije o zaštiti vazduha do početka 2015. godine.

Ta strategija je, prema rečima predlagača, trebalo da bude doneta prošle godine, a razlog kašnjenja je usaglašavanje strateških dokumenata iz drugih sektora, pre svega energetike i saobraćaja, jer sadrže ciljeve koji nisu mogli da budu ispunjeni u predvidjenom roku.

Izmene zakona predvidjaju i da Vlada Srbije donese podzakonske akte kojima se uredjuje postepeno smanjivanje potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i postupanje sa tim supstancama, proizvodima ili opremom.

Preduzeća ili preduzetnici koji servisiraju i instaliraju opremu koja sadrži supstance koje oštećuju ozonski omotač, moraće da imaju zaposlenog koji poseduje sertifikat za obavljanje te delatnosti, a moraće da imaju i dozvolu nadležnog ministarstva za posao koji obavljaju.


Izvor: www.zelenasrbija.rs