Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07152024

Last update05:30:53 PM

Радови на градској одбрамбеној линији од поплава

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

За дан два треба да се заврши санација оштећене косине насипа на десној обали Дунава у непосредној близини Варадинског моста. 

Лепо време користе да посао заврше запослени у Водопривредном предузећу “Регулације” из Сремске Митровице,

које је упослио инвеститор пројекта -  Јавно водопривредно предузеће “ Воде Војводине”. Оштећена обалоутврда у дужини од око две стотине метара санира се туцаником који се залива цементним малтером. Радови су предвиђени у програму редовног одржавања заштићених објеката, а започети су у новембру . 

У “Воде Војводине” кажу да је на  санацију и редовно одржавање одбрамбене линије Града Новог Сада рачунајући леву и десну обалу Дунава од Бегеча до Ковиља и део канала ДТД, током ове године уложено око 65 милиона динара. Највише новца - 46 милиона коштали су санациони радови на делу канала ДТД. На десној обали овог канала на седам локација између Каћког моста и новосадске преводнице, санирана је обалоутврда од бетонских плоча  површине  4.800 квадратних метара, укупне дужине око 600 метара. 

На редовно одржавање одбрамбене линије Града Новог Сада, која обухвата  насељена места на Дунаву од Бегеча до Ковиља и део канала ДТД, уложено је око 19 милиона динара. 

У те радове између осталог спадају , наглашавају у предузећу,кошење насипа, уређење круне насипа, чишћење обалоутврда, сечење шибља, тарупирање, одржавање устава, поправка мањих оштећења одбрамбених линија. Примера ради, покошено је 2,5 милиона квадрата насипа, уређена је круна насипа на око 62.000 квадрата, односно на око 12,5 километара насипа, чишћењем обалоутврда обухваћено је 112.000 квадрата одбрамбене линије, а крчење, сечење и тарупирање шибља урађено је на 36.000 квадратних метара. Редовно одржавање одбрамбених линија изузетно је важно па му у Јавном водопровредном предузећу “Воде Војводине” придају посебну пажњу јер се само на одржаваним, покошеним и уређеним  насипима могу на време приметити оштећења која би при наиласку великих вода могла бити опасност по брањено подручје. 

Радове на санацији и редовном одржавању изводила су водопривредна предузећа „Дунав  Тиса“, Сомбор, „Регулације“ Сремска Митровица и „Шајкашка“ Нови Сад.  Сви радови предвиђени су програмом пословања ЈВП за ову  годину. 

Подсећамо, да је одбрамбена линија Града Новог Сада пре две године надвишена и санирана, радови су коштали више од 400 милиона динара, али се годишње у просеку за одржавање функционалности свих објеката на одбрамбеној линији Града Новог Сада мора издвојити између 18 и 20 милиона  динара.

Izvor: www.dnevnik.rs