Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07152024

Last update05:30:53 PM

SRBIJI PRETI EKOLOŠKA KATASTROFA Kod Loznice alarmantno, teški metali prete da se izliju i u Savu i Drinu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Teški metali, naneti muljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika "Stolice" u Kostajniku kod Krupnja, stigli su do reke Jadar na lozničkom području, a stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost izlivanja opasnih materija u Drinu i Savu.

Rezultati analize Agencije za zaštitu životne sredine, objavljeni na sajtu Agencije, http://www.sepa.gov.rs, pokazuju visoke koncetracije gvožđa, mangana, arsena i kadmijuma a postoji mogućnost da se opasne materije uskoro nađu u Drini u koju se uliva Jadar, a potom i u Savi, što bi predstavljalo veliku ekološku opasnost za Beograd, ali i celu Srbiju.

Analiza uzoraka vode uzetih 17. jula pet kilometara ispod ušća reke Korenite u Jadar, utvrdila je da vrednost rastvorenog kadmijuma odgovara trećoj i četvrtoj klasi kvaliteta voda, vrednost mangana i arsena četvrtoj a vrednost gvoždja odgovara petoj klasi kvaliteta voda, što predstavlja maksimalno zagadjenje.
Iz Gradske uprave Loznica upozorili su na ozbiljnost problema i pozvali susedne opštine Bogatić i Šabac, ali pre svega državu da reaguju.

"Ako su posle dva meseca od pucanja brane na jalovištu, opasne materije u visokim vrednostima stigle do Jadra, to znači da se one uskoro mogu naći i u Drini i dalje u Savi. Ovo je uzbuna za ceo okrug ali i za Srbiju i zato što pre treba nešto preduzeti", izjavio je za Lozničke novosti član Gradskog veća Loznice zadužen za zaštitu životne sredine Dragoslav Dobrić.

Izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona iz rudnika Stolice, počelo je nakon majskih poplava kada je došlo do oštećenja brane na jalovištu.

"Nama je, a i celoj Srbiji stalo da se prvo zaustavi zagadjenje, a onda da preduzimamo mere i obezbedimo sredstva kako bi očistili i sredili priobalje i vodotokove Korenite i Kostajnika i sprečimo dalje oticanje jalovine ka Drini", rekao je Dobrić.

Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine i rudarstva i energetike formirala su krajem jula poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika "Stolice".

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je tada da je incident na jalovištu "Stolice" najveći iz oblasti zaštite životne sredine koji je nastao kao posledica majskih poplava, navodeći da se u oštećenom jalovištu nalazi više stotina hiljada metara kubnih jalovine, opasnog rudarskog otpada sa značajnim koncentracijama arsena, antimona i olova.

Procenjena šteta na jalovištu je ušla i u zvanični Vladin izveštaj korišćen i za briselsku donatorsku konferenciju za Srbiju i BiH koje su pogodjene poplavama.


Izvor: www.24sata.rs