Moja Lađa

sajt u test verziji!

Fri07192024

Last update05:30:53 PM

Lekić: Ne preti nam katastrofa, teški metali, metaloidi neže uticati na kvalitet Save i Dunava

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

'Ne preti nikakva katastrofa i to treba vrlo jasno reći'', rekao je Tanjugu Lekić dodajući da postoji bitno povećanje teških metala. Direktora Agencije za zaštitu životne sredine Dejan Lekić izjavio je danas da ne preti nikakva katastrofa, kao i da povećanje količina teških metala, metaloida i njihovih jedinjenja u rekama Kostajnik, Korenita i Jadar neće uticati na kvalitet Drine i Save.

''Ne preti nikakva katastrofa i to treba vrlo jasno reći'', rekao je Tanjugu Lekić dodajući da postoji bitno povećanje teških metala i svih tih materija što je verovatno posledica probijanja nasipa na jalovištu Stolice.

On je ocenio da je bitno to što je nadležna inspekcija za zaštitu žitvotne sredine izdala nalog vlasniku tog objekta da izvrši sanaciju onoga što se izlilo.

Navodeći da nadležnost nad samim objektom ima Ministarstvo rudarstva i energetike, Lekić je izrazio uverenje da će njihove inspekcije isto tako dati odgovarajuće naloge samom vlasniku objekta da sanira branu koja je popustila.

''Eko sistem same reke Jadar je svakako ugrožen, međutim, obzirom da se radi o unikatnoj kombinaciji odgovarajućih zagađujućih materija nismo u ovom trenutku u mogućnosti da kažemo tačno koje su posledice'', rekao je Lekić dodajući da je potrebna naučna analiza.

On je naveo da građani, do kojih je došla informacija da su reka Drina i Sava ugrožene, treba da znaju da je prosečan proticaj Drine 25 puta veći nego reke Jadar, a da je proticaj Save četiri puta veći nego proticaj reke Drine.

''Razblaženje do reke Save je 100 puta. Šta god da se pojavi u tom kontekstu koncentracija će u Savi biti 100 puta manja i vrlo verovatno da uopšte neće uticati na njen kvalitet'', rekao je Lekić.

On je istakao i da je, sa druge strane, za građane koji koriste samu vodu iz reke Jadar ili iz potoka uzvodno, preporuka da se ta voda ne koristi za hranjenje stoke, zalivanje, sobzirom da u ovom trenutku ne može da se proceni koji je uticaj koncentracija materija u vodi na živi svet.

Lekić je istakao i da Agencija kontrolše čitav set parametara kojih ima nekoliko desetina i koje su definisani određenom zakonskom regulativom.

Navodeći da Agencija to radi na osnovu redovnog programa, on je ukazao da svi ti vodotoci praktično jedanput mesečno u toku godine proveravaju, odnosno proverava se njihov kvalitet.

Kako je istakao, istovremeno se izlazi i na vanredna havarijska zagađenja po nalogu vodoprivrednog inspektora, odnosno inspektora zaštite životne sredine.

Dodajući da će se izaći ponovo na teren kada se dobije nalog, on je istakao da se nije desilo ništa dramatično u poslednjih nekoliko dana što bi uticalo na poboljšanje ili pogoršanje samog kvaliteta reke Jadar.

Kako je naveo, očekuje se da Ministarstvo rudarstva i energetike izađe sa jasno definisanim planom kako sanirati samo jalovište čime će se rešiti problem jer svi drugi načini rešenja ne bi imali efekta u ovom trenutku.

Prema rezultatima analiza od 27. jula, količina teških metala, metaloida i njihovih jedinjenja u rekama Kostajnik, Korenita i Jadar je deset puta veća u odnosu na poslednje merenje iz maja.

Izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona iz rudnika Stolice u Kostajniku, počelo je od kada je oštećena brana na jalovištu tokom majskih poplava.

Izvor: www.novosti.rs