Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07222024

Last update05:30:53 PM

Teški metali ponovo teku u sliv Drine

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Opasne materije sa jalovine nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku kod Krupnja ponovo su prodrle u Kostajničku reku u slivu Drine.

U oštećenom jalovištu nalazi se više stotina hiljada kubnih metara opasnog rudarskog otpada sa visokim koncentracijama arsena, antimona i olova.

Zbog izlivanja jalovišta u maju, teški metali su dospeli u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene i u Savi kod Sremske Rače.

Ekipe Rudarsko-topioničarskog basena "Bor" u novembru su završile prvu fazu sanacije jalovišta, oštećenog u majskim poplavama. Izgrađeno je pet velikih brana za filtriranje voda iz jalovišta, dve brane za prihvat i odvod bujičnih voda i 1.300 metara kanala za sakupljanje površinskih voda.

Projekat trajne sanacije ovog jalovišta tek treba da bude urađen i on podrazumeva sveobuhvatnije zahvate i komplikovaniji pristup izradi drenažnih kanala i betonskih brana.

Prema procenama stručjnjka, do tada će svaka jača kiša ili topljenje snega izazivati ovakve ekološke incidente.

Dragoslav Dobrić, član Gradskog veća Loznice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija na jalovištu ponovo alarmantna.

"Trenutna situacija u selu Kostajnik na brani jalovine je identična, ako ne i gora od one pre postavljanja brana. Pod uticajem kiša i snega na jalovište su dospele površinske vode pa jalovina zajedno sa površinskom vodom ponovo ulazi u vodotokove Kostajnički potok, Korenite, Jadra, Drine…", navodi Dobrić.

On ističe da ne postoji mogućnost pucanja brana, ali da je izvesno, da će, ako se novonastali otvori brzo ne saniraju, u vodotokove oticati sve veće količine opasnih materija.

"Verovatno zbog, degradacije jalovine i dospeća veće količine površinskih voda došlo je do pomeranja i klizišta jednog dela jalovine tako da su se stvorili vrtlozi koji su pomerili prirodne filtere od slame i prirodnih vlakana i napravili otvor za oticanje jalovine. Ne postoji opasnost od rušenja brana, ali jalovina i dalje otiče i oseća se vrlo neprijatan miris", ističe Dobrić.

Lokalna samouprava je obavestila stručnjake Rudarsko topioničarskog basena Bor o novonastalom problem i očekuje se da će njihove ekipe naredne nedelje uspeti da spreče dalje oticanje jalovine.

Zatvoreni rudnik Stolice deo je koncerna Farmakom u vlasništvu nedavno uhapšenog biznismena Miroslava Bogićevića.

Izvor: www.slobodnaevropa.org