Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07152024

Last update05:30:53 PM

Prvi koraci za održavanje plovnih puteva u Srbiji

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Kroz Srbiju teče 2.000 kilometara plovnih puteva, a Dunav, Sava i Tisa nalaze se na međunarodnom režimu plovidbe. Kako bi iskoristila pun kapacitet tih puteva, Vlada Srbije usvojila je strategiju o održavanju plovnih puteva sa pratećim sadržajima i o izgradnji novih luka i pristaništa. Do nedavno su bile gotovo puste, a danas teretni i nautički saobraćaj na našim rekama postaje sve intenzivniji. Međutim, nedostaje im infrastruktura, pristaništa, luke, sidrišta, pa čak i pumpe za gorivo.

"Srbija danas ima deset luka otvorenih za međunarodni saobraćaj i dva teretna pristaništa za domaći saobraćaj. Od tog broja devet luka imamo na Dunavu, jedan na Tisi i dva pristaništa na Savi. Ukupan promet u Lukama iznosi devet miliona tona i ta cifra se svake godine povećava", ističe Vuk Perović, v. d. direktora Direkcije za upravljanje lukama.

Srbija koja je bogata jezerima, rekama, rukavcima, kanalima, gotovo da ne koristi potencijale prirodnog bogatstva. Samo dužina plovnog puta Dunava iznosi 558 kilometara.

"U gornjem delu Dunava kroz Srbiju na delu od Bezdana do Bačke Palanke, odnosno do Novog Sada na Dunavu postoje problemi koji se manifestuju u smanjenju raspoloživih širina za plovidbu. One su na sasvim zavidnom nivou, ali u situaciji kada se nalazimo u malovodnom periodu", ukazuje Ljubiša Mihajlović iz Direkcije za vodne puteve "Plovput".

Novi zakon o plovidbi i lukama usaglašen je sa propisima EU. Njime se reguliše i način odlaganja otpada sa brodova koji prolaze kroz našu zemlju.

"Ovim propisima predviđeno je da se na nekoliko tačaka na rekama formiraju stanice za prikupljanje brodskog otpada, čime će brodari biti u situaciji da se reše svog otpada koji na brodu prikupe, od komunalnog otpada do onog opasnog od ispirnja tankova. To će biti predavano za sakupljanje i kasnije prenošenje u reciklažu", ukazuje Leposava Sojić, pomoćnica ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Osim Save, Dunava i Tise, u Srbiji je plovna Velika Morava i Tamiš. Ipak, mnogo će vode proteći dok se ne stvore uslovi da se sav potencijal iskoristi. Prvi koraci tek su napravljeni.

Izvor: www.rts.rs