Moja Lađa

sajt u test verziji!

Fri07192024

Last update05:30:53 PM

Doneta uredba o pomorskim brodovima koje Srbija nema

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Vlada Srbije donela je Uredbu o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, uprkos tome što mi, bar zasada, taj tip plovila nemamo.

Uredbom, koja je stupila na snagu, propisuju se uslovi za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje pomorskih brodova za rasuti teret koji viju zastavu Republike Srbije i koji pristaju na lučke terminale radi ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta.

Međutim, u ovom trenutku nijedan pomorski brod nije upisan u domaći upisnik, te ovaj deo uredbe trenutno nema svoju primenu, ali, kako nam kažu u Ministarstvu saobraćaja, Republika Srbija je 2011. godine započela postupak uspostavljanja povoljnog zakonodavnog i ekonomskog okvira koji će privući velike svetske brodovlasnike da deo svoje flote stave pod zastavu naše zemlje.

"Republika Srbija, kao i sve druge zemlje, imaju pravo da pod svojom zastavom imaju pomorske brodove, kao što je danas to slučaj sa Švajcarskom, Austrijom, Luksemburgom, Slovačkom i drugim, koje pod svojom zastavom imaju veliki broj pomorskih brodova", objašnjavaju u Ministarstvu.

Ipak, kako nam kažu, u Srbiju mogu da uplove pomorski brodovi i to u luke Prahovo i Smederevo.

"Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta odnosi se na luke, odnosno lučke terminale na teritoriji Republike Srbije kod kojih postoji mogućnost pristajanja pomorskih brodova za rasuti teret na koje se primenjuje ova uredba. Prema klasifikaciji unutrašnjih vodnih puteva koja je data u Evropskom sporazumu o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), na teritoriji Republike Srbije luke u Prahovu i Smederevu imaju status rečno-morskih luka, kod kojkod kojih postoji mogućnost pristajanja i pomorskih brodova", kažu nam u Ministarstvu.

Usklađenost luka

Lučki terminali za ukrcavanje ili iskrcavanje krutih rasutih tereta, prema smernicama iz Uredbe, prihvataju samo one pomorske brodove za rasuti teret koji mogu na bezbedan način da pristanu uz opremu za ukrcavanje ili iskrcavanje, uzimajući u obzir dubinu pristupnog plovnog puta luke, najveću veličinu broda, uređaje za vez, odbojnike (fendere), bezbedan prilaz i moguće prepreke za postupke ukrcavanja ili iskrcavanja.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje lučkog terminala mora da bude ispravno sertifikovana i mora da se održava u ispravnom stanju, a njom može da upravlja isključivo stručno osposobljeno i, prema potrebi, sertifikovano osoblje. Lučki operater mora da uvede i sprovodi i održava sistem upravljanja kvalitetom koji se sertifikuje u skladu sa standardom ISO 9001:2000 ili ekvivalentnim standardom koji ispunjava sve elemente standarda ISO 9001:2000 i dopunjuje u skladu sa smernicama standarda ISO 10011:1991 ili ekvivalentnog standarda koji ispunjava sve elemente standarda ISO 10011:1991.

Osoblje lučkog terminala mora da bude osposobljeno u pogledu svih aspekata bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za rasuti teret. Osposobljavanje mora da bude planirano i koncipirano tako da osigura upoznavanje sa opštim rizicima ukrcavanja i iskrcavanja krutih rasutih tereta, kao i sa nepovoljnim posledicama koje nepravilni postupci ukrcavanja i iskrcavanja mogu da imaju na bezbednost pomorskog broda.

Osoblje lučkog terminala zaduženo za postupke ukrcavanja i iskrcavanja mora da ima na raspolaganju i da upotrebljava ličnu zaštitnu opremu, kao i da ima dovoljno vremena za odmor, kako bi se izbegle nesreće usled umora.

Izvor: www.novaekonomija.rs