Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue07162024

Last update05:30:53 PM

RMS Karpatija

RMS Karpatija (engl. RMS Carpathia) je bio putnički parobrod Velike Britanije, građen od strane Kunard lajnera. Karpatija je svoje prvo putovanje imala 1903. godine a postala je svetski poznata 1912. po spašavanju putnika sa Titanika.

Read more: RMS Karpatija

RMS Luzitanija

RMS Luzitania bio je britanski transatlantik izgrađen 1907. godine. Zajedno sa svojim blizancem RMS Mauretania, tada najveći i najbrži brod na svetu. Torpedovan i potopljen od nemačke podmornice U-20. kraj irske obale 7. maja 1915., što je bio povod na ulazak Sjedinjenih Američkih Država u Prvi svetski rat.

Read more: RMS Luzitanija

Šajke, Šajkaši, Šajkaški bataljon

Šajke su bile građene od drveta, znatne dužine, male širine i dubine, sa oštrim gvozdenim kljunom. Pokretane su pomoću vesala i jedara, a po potrebi i ljudskom ili konjskom snagom. Bile su tako naoružane i opremljene i sa takvom posadom da su se koristile za borbu na blizinu i na daljinu, kao i za napad i odbranu. Na prednjem kraju, kljunu nalazio se top a na zadnjem su bili krmanoš i zapovednik.

Read more: Šajke, Šajkaši, Šajkaški bataljon

Bitka kod Trafalgara

Bitka kod Trafalgara je bila najznačajnija pomorska bitka Napoleonovih ratova. Odvijala se između britanske i francuske mornarice 21. oktobra 1805. i bila je deo rata treće koalicije protiv Napoleona.

Read more: Bitka kod Trafalgara

Palićko jezero

Palićko jezero se nalazi 8 km od Subotice, pored mesta Palić koje je, upravo zbog jezera značajan turistički centar Vojvodine.

Read more: Palićko jezero