Moja Lađa

sajt u test verziji!

Thu07252024

Last update05:30:53 PM

Peljari

  Peljari ili piloti pružaju uslugu obalne ili lučke pilotaže brodova. Oni neposredno ili posredno upravljaju plovilima kada uplovljuju i isplovljuju iz luke.

Read more: Peljari

Stiks

Stiks, Stiga ili Stig (grč. Στύξ), (Stýx = mržnja) ime je reke koja je bila granica između zemlje i podzemnog sveta. Okružuje Had - podzemni svet, u zavisnosti od izvora ili mita, devet ili dvadeset puta.

Read more: Stiks

Punski ratovi

Punski ratovi su serija ratova vođenih između Kartagine i Rimske republike. Serija ratova između Rima i Kartagine poznata je pod nazivom punski ratovi, zbog latinskog naziva za stanovnike Kartagine — Puni.

Read more: Punski ratovi

Viminacijum

Ostaci Viminacijuma, glavnog grada rimske provincije Gornje Mezije, nalaze se na teritoriji sela Stari Kostolac i Drmno, 13 km od Kostolca i oko 90 km jugoistočno od Beograda. Viminacijum je bio jedan od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora u periodu od I do IV veka. Unutar i oko grada otkriveni su amfiteatar, monumentalne zgrade i tragovi razvijene infrastrukture.

Read more: Viminacijum

Jason

Jason (grč. Ιάσων, lat. Iason, izvedeno od reči iasthai u značenju „lečiti“) je u grčkoj mitologiji bio vođa pohoda Argonauta u Kolhidu, jolskog kralja Esona i njegove žene Eteoklimene.

Read more: Jason