Moja Lađa

sajt u test verziji!

Tue07162024

Last update05:30:53 PM

8 koraka za rešavanje problema sa strujom na brodu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Ništa vam ne može više pokvariti ribolov ili prelepu vožnju sa porodicom kao problemi s brodskom elektrikom. Akumulator koji neće da pokrene motor, brodska elektronika koja radi isprekidano, mrtve kaljužne pumpe i dr. mogu biti velika neugodnost za nautičare. 

U najgorem slučaju, ovi problemi mogu biti izuzetno opasni. Dobra vest je, da se ti problemi mogu izbeći ako se redovno ispituje i održava brodski električni sistem.Nije loša ideja da se kod brodskog električnog sistema ispita omska vrednost izolacije ili proveri naponskim ispitivanjem. To će omogućiti da se pronađu i poprave male greške pre nego one prerastu u velike. Čak i tokom sezone kada sve funkcioniše normalno, pametno je barem jednom proveriti ceo električni sistem.
Srce sistema
Brodski akumulatori su srce brodskog električnog sistema. Ako su slabo i loše održavani ili loše spojeni, ništa neće dobro raditi. Počnite s vizuelnom proverom i ispitajte brodske akumulatore. Proverite gornju površinu akumulatora i unutrašnjost prostora gde su smešteni od prljavštine, ostataka ili znakova curenja elektrolita. Sve te površine treba očistiti i osušiti (zapamtite, akumulatorska kiselina je nagrizajuća i hidrogenski gas koji ispušta olovo je eksplozivan. Zato u njegovoj blizini ne sme biti varnica, varničenja i otvorenog plamena i pazite da ne dođe u dodir s kožom). Proverite nivo elektrolita i po potrebu dolijte destilisanu vodu (nikako onu iz vodovoda). Ako se akumulatori dugo ne upotrebljavaju, treba ih zameniti.Nakon što se akumulatori dovedu u ispravno stanje i napune, potrebno je pričekati tri sata i onda proveriti napon. Ispravan akumulator trebao bi imati napon između 12,1 i 12,8 volta. Kod GEL  ili AGM (Aposrbirani Stakleni Mat / Absorbed Glass Mat) akumulatora, potrebno je pridržavati se upustava proizvođača o održavanju i proveri.
Održavanje snage
Neispravno rukovanje i upotreba akumulatoru mogu uzrokovati probleme i jako skratiti njihov životni vek. Brodovi sa velikim brojem potrošača električne energije (razne pumpe, fishfinder, radar, pumpe za pranje palube, vinčevi, itd.) trebali bi biti opremljeni posebnim akumulatorom za start motora, i sa jednim ili dva servisna "kućna" akumulatora za napajanje palubne opreme. Takvi akumulatori su konstruisani da podnesu često pražnjenje i punjenje, dok će tipičan obični akumulator brzo oslabiti kada se opterećuje na takav način. Kvalitetna zaštitna sklopka nautičaru omogućuje da izabere koji se akumulatori upotrebljavaju/pune pomoću alternatora motora.
Instalacija brodskog punjača akumulatora
Održavanje brodskog akumulatora da uvek bude pun ili skoro pun u svako vreme poboljšaće njegovu efikasnost i produžiti vek trajanja. Samo zato jer to katkada može biti gnjavaža, mnogi nautičari mesecima ne pune svoj akumulator. Instalacija "pametnog" punjača koji se treba samo priključiti u utičnicu, olakšava punjenje i osigurava njegovu "top formu". Ovakvi punjači koriste modernu tehnologiju održavajući akumulator bez oštećivanja ćelija ili kuvanja elektrolita, tako da mogu biti neprekidno uključeni.
Izbegavanje "spojnih" bolesti
Imati uredan, potpuno pun akumulator ništa ne znači ako su akumulatorski konektori/kleme i kablovi slabo pritegnuti, oštećeni ili oksidirali. Skinite kleme sa akumulatora i čeličnom četkom očistite kleme i kontakte akumulatora od korozije/oksidacije. Proverite krajeve kablova i zamenite ih ako su ozbiljno oštećeni ili oksidirali. Kod spajanja treba ih čvrsto stegnuti i namazati dielektričnom masti da bi se sprečila nova korozija. Na pozitivni pol ili PLUS + obavezno staviti zaštitnu kapicu da bi se sprečio spoj sa drugim metalnim objektima.
Korozija žica
Mnogi su brodski električni sistemi zapleteni u zbrku i gomilu  žica, upleteni i izolirani izolir trakama, i to je često jedan od glavnih problema. Počnimo sa vizuelnom proverom žica. Treba proveriti sva oštećenja na izolaciji, jer je to potencijalno mesto gde korozija može početi da deluje. Oštećene kablove i žice je najbolje zameniti sa kvalitetnim bakarnim brodskim kablovima namenjenim za instrumenta. Sledeća provera je kako su kablovi položeni/postavljeni, jer abrazija o drvo, metal ili stakloplastiku može oštetiti izolaciju ali i unutarašnji deo kabla. Upleteni, posebno oni "zaštićeni" izolir trakom obično su izvor problema.
Izolir traka ne može zaštititi od vlage koja se kondenzuje u unutrašnjosti broda, pa su ta mesta idealna za početak procesa korodiranja. Drugo, svi spojevi gde su kablovi upleteni jedan sa drugim stvara dodatni otpor protoku električne struje. Naknadna žica, često umetnuta u snop, ima isti učinak. Za efikasan i pregledan električni sistem, potrebno je minimalizirati dodatne kablove (pametnije je za dodatni uređaj sprovesti kompletnu instalaciju od same razvodne ploče), i sva mesta spajanja pravilno spojiti i zaštititi od korozije.
Eliminacija osigurača postavljenog u kabal
Za svaki električni potrošač, brodovi često imaju (fabrički ugrađene) "umetnute" osigurače u sami priključni kabal. To može otežati detektovanje, dijagnozu i popravljanje problema, posebno na vodi. Poslednja stvar koju bilo koji vlasnik broda želi je da sate koje je planirao provesti u ,recimo, ribolovu, provede ispod upravljačke konzole da pronađe problematičnu žicu ili osigurač, umesto da se bavi svojim hobijem. Najbolje rešenje za dobru organizaciju električnog sistema je da se u brod ugradi kvalitetna brodska razvodna ploča s osiguračima. Takva će ploča smanjiti broj priključaka i imaće te preglednost za kvalitetnu organizaciju priključaka za dubinomere, VHF stanice, razne pumpe i ostalu električnu opremu. Ako se uz to svi priključci i kablovi označe natpisima ili sprovedu u različitim bojama, vrlo će lako biti naći problematičan osigurač ili žicu za svaki pojedini potrošač. Periodično testirajte sva svetla, posebno ona navigaciona. Ako pojedino svetlo ne radi, u većini slučajeva u pitanju je ili sijalica (manji problem) ili korozija unutar grla armature. Korozija i loš kontakt često doprinose isprekidanom radu svetala, pa je te delove potrebno dobro očistiti ili zameniti ako su oštećenja veća.
Rezervni delovi
Bez obzira kako se električni sistem dobro održava, uvek će se naći nekakav problem sa vremena na vreme. Zbog toga je potrebno na brodu uvek imati uz priručni alat i mali pribor s rezervnim delovima. Izbor raznih vrsta osigurača, sijalica, konektora, žica, izolir traka, multimera (univerzalni instrument), faznog ispitivača i dialektrične masti trebali bi biti osnova za svaki brodski "električni kit".

by skipper