Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07222024

Last update05:30:53 PM

Zaštita Drine i Lima

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Na zajedničkom sastanku predstavnika Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, održanom u Priboju, dogovoreno hitno postavljanje mreža na akumulacijama drinskih i limskih hiroelektrana. Postavljanjem zaštitnih mreža, ali i drugim konkretnim aktivnostima na uklanjanju divljih deponija sa obala reka, višegodišnji problem plutajućeg otpada koji Limom stiže u Drinu i do akumulacija hidroelektrana, moga bi uskoro da bude rešen.

Prvi rezultati ovog zajedničkog, međudržavnog projekata, uz sredstva i pomoć evropskih i međunarodnih fondova, kako se najavljuje, biće vidljivi već krajem godine.

Neponovljiv turistički potencijal, prirodni resurs, ali i ljudskim nemarom ugroženo dobro, Lim je postao zajednička briga država kroz,  koje protiče na putu do ušća u Drinu.

Od izvora do ušća, Lim protiče kroz tri države i 15 gradova. Na putu dugom 220 kilometara sa obala na kojima je na stotine divljih ali i legalnih deponija, uz veći vodostaj, reka sa sobom ponese tone smeća koje stižu i do akumulacija HE.

"Najviše problema ima HE Višegrad zato što svo smeće koje dolazi, sve HE propustaju i dolazi do Visegrada i mi smo u predhodne četiri godine to čistili i nijedna flaša nije propuštena kroz pregradne filtere HE Višegrad. Mi smo uložili ogromna sredstva i samo u ovoj godini preko 70.000 maraka", kaže direktor HE "Višegrad" Milan Lakić.

I to je tek deo troškova, sa kojima su, suočeni sa višegodišnjim problemom plutajućeg otpada, nadležni predvideli dugoročne i kratkoročene mere sanacije.

"Odmah moramo intervenisati ugradnjom mreža kako na području Crne Gore, Srbije i Višegrada. Do tada svi predstavnici opština, ministarstava koja će biti operativni tim, moraju mapirati sve divlje deponije na svoj teritoriji", kaže Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

"Predložen je i operativni tim koji će zajedno raditi sve u cilju prekogranične saradnje", kaže Brankica Cmiljanović, rukovodilac Direkcije za uređenje propisa u EU iz Crne Gore.

Uporedo sa radom na zajedničkim projektima i merama dugoročne saradnje, predviđena je sanacija postojećih, ali i izgradnja novih sanitarnih deponija koje će, kako se očekuje, smanjiti otpad na priobalju Lima.

"Te deponije ne mogu biti zatvorene pre nego što se otvori regionalni centar. Mi ćemo pomoći Novoj Varoši i regionu da što pre uspostave sistem transfer stanica", kaže Aleksandar Vasić, viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Do realizacije ovih, inače obimnih i skupih projekata prekogranične saradnje, i kako je najavljeno krajem godine, već vidljivih rezultata na smanjenju otpada, predviđeno je veće angažovanje inspekcijskih službi, ali i rada na podizanju svesti građana o zaštiti i značaju reke koja ponovo može biti izvor prihoda a ne, milionskih troškova.

Izvor: www.rts.rs