Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07152024

Last update05:30:53 PM

Brod Argus na regionalnom istraživanju reke Dunav

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Brod-laboratorija "Argus" će u petak, 2. avgusta, isploviti iz Beograda na put ka Regenzburgu (Nemačka), radi učešća u Trećem zajedničkom ispitivanju reke Dunav (Joint Danube Survey 3 - JDS3) koje podržavaju sve podunavske zemlje, objavilo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije.

To je najveća medjunarodna istraživačka akcija na rekama u 2013. godini, koju su Ujedinjene nacije proglasile za medjunarodnu godinu saradnje u oblasti voda, navedeno je na sajtu Ministarstva (www.merz.gov.rs).

Istraživačka akcija, čiji je cilj ustanovljavanje statusa vode u reci Dunav, okupila je 14 podunavskih zemalja u saradnji sa Evropskom komisijom, a realizaciju istraživanja koordinira Medjunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

Ekspediciju će voditi dva broda-laboratorije. Glavna laboratorija je na brodu "Argus", koji je opremljen hidrauličnim teleskopskim kranom za uzorkovanje sedimenta, centrifugom za uzorkovanje čestica suspendovane materije iz vode i integrisanom pumpom za uzimanje uzoraka vode.

Laboratorija u potpalublju broda je takodje opremljena aparaturom neophodnom za osnovne hemijske, fizičko-hemijske i biološke analize, kao i pripremu uzoraka za dalje analize u stacionarnim laboratorijama.

Rumunski brod-laboratorija "Istros" je opremljen manjom laboratorijom, a pored tih brodova, u ekspediciji će učestvovati i dva austrijska broda za podršku i uzorkovanje riba.

Kako je precizirano, istraživanje će se odvijati od 13. avgusta do 26. septembra, a za to vreme, brodovi će preći 2.375 kilometara nizvodno rekom Dunav i proći kroz 10 podunavskih zemalja dok ne stignu do njegovog ušća.

Na tom putu, planirano je uzimanje uzoraka na 68 lokacija, od čega 13 u Srbiji.

Dvadeset članova glavnog medjunarodnog tima naučnika, koji čine eksperti iz Austrije, Slovačke, Madjarske, Srbije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske, biće zaduženi za uzorkovanje, pripremu uzoraka, analize na brodu i ostale istraživačke aktivnosti, dok će vodeće evropske laboratorije sprovesti hemijske analize.

U toku istraživanja biće uzorkovano do pet tipova uzoraka - voda, sediment, biološki uzorci, suspendovana materija i ribe u zavisnosti od lokaliteta, a stručnjaci će sprovesti analize fizičko-hemijskih parametara, hidromorfoloških karakteristika, kao i monitoring biljnog i životinjskog sveta, od mikroskopskih bakterija do krupnih riba i prisustva raznih hemijskih i opasnih supstanci.

Zajednička ispitivanja Dunava već su sprovedena u dva navrata, 2001. i 2007. godine, a brod-laboratorija "Argus" je predvodio obe ekspedicije.

Prvo i drugo Zajedničko ispitivanje reke Dunav dali su značajne podatke koji su pomogli da se identifikuju glavni problemi i njihovi uzroci u regionu, kao i da se utvrde odgovarajuće mere za prevazilaženje tih problema.

Dobijeni rezultati u trećem istraživanju će biti uneti u sledeći Plan upravljanja slivom reke Dunav i pomoći u izradi Zajedničkog programa mera, koji bi do kraja 2015. godine trebalo da usvoji Medjunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, u cilju ispunjavanja obaveza iz Konvencije o održivom korišćenju i zaštiti reke Dunav i Okvirne direktive o vodama Evropske Unije.

Iz Ministarstva ističu da za Srbiju, kao nizvodnu zemlju na toku Dunava i kao zemlju kandidata za članstvo u EU, istraživanje ima poseban značaj, s obzirom da se svi uticaji i opterećenja vode reke Dunav u uzvodnim zemljama ogledaju i u njegovom toku kroz Srbiju.

Treće zajedničko ispitivanje reke Dunav takodje će doprineti podizanju svesti o značaju zaštite voda uopšte, kao i o značaju saradnje podunavskih zemalja na upravljanju i održivom razvoju sliva reke Dunav.

Više informacija o toj naučno-istraživačkoj akciji mogu se naći na veb-stranici http://www.danubesurvey.org/, na kojoj će se objavljivati i svakodnevne novosti o toku ekspedicije.

www.zelenasrbija.rs